Megújuló Támogatási Rendszerről
érthetően

Kapcsolat

A METAR.hu független, tájékoztató weboldal.

Az itt szereplő információkat igyekszünk frissen tartani, de az esetleges pontatlanságért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Kérdést, javaslatot, észrevételt a metar.hu@gmail.com címre küldheti.

 

Hirdetés: napelem befektetésként? www.napelem.net

 

Hírek